Zásady ochrany osobních údajů – Casinogames77

Pozvěte na https://casinogames77.com/ (dále jen „webová stránka“).
Kdo jsme

Tato internetová stránka je web provozovaný společností Casinogames77 (“ CasinoGames77″, „My“, „Nás“ nebo „Naše“).

Prohlížením našich webových stránek a používáním našich řešení potvrzujete, že jste četli toto Oznámení o ochraně osobních údajů a plně je berete v úvahu.

Společnost si je vědoma toho, že při shromažďování vašich osobních údajů jsme vázáni zákony Malty a také zcela jistě budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě GDPR. V případě jakéhokoli dalšího požadavku nebo dotazu ohledně toho, jak přesně používáme vaše osobní údaje, se můžete obrátit na naši pomoc.

Jakýkoli typ oznámení, poptávky nebo různé jiné interakce, kterou adresujete firmě, bude zaslán certifikovanou poštou, vyžádaným potvrzením o vrácení nebo e-mailem. Všechny interakce provedené e-mailem budou považovány za obdržené v pracovní den následující po dni přenosu.

Významy

Využití pojmů v tomto oznámení bude mít význam, který jim je přiřazen podle GDPR, a bude také vhodně vykládán. Kromě toho se v níže uvedeném seznamu interpretací používají:
GDPR- General Information Security Guideline (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o obraně fyzických osob při nakládání s osobními údaji a o svobodném přesun těchto údajů, jakož i zrušení směrnice 95/46/ES, jak byla upravena, změněna nebo nahrazena, stejně jako pravidelně aktivní.
Služby – Služby poskytované Podnikem prostřednictvím webové stránky.
Jednotlivec – každý, kdo si zaregistruje účet nebo přístupnosti a prohlíží internetovou stránku („Vy“, „Vaše“).
Předmět

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví podmínky, kterými se společnost řídí, aby chránila osobní soukromí našich jednotlivců. Provádíme jakékoli shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů a také zaručujeme jejich bezpečnost a soukromí.

Máme právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů upravit a upgradovat, kdykoli to bude považovat za vhodné, a jakékoli jeho změny vstoupí v platnost a vyplývají z okolností, které se objeví online na Stránce. Jakékoli významné změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vám budou sděleny.

Koncepce zpracování dat

Plně respektujeme Vaše základní práva a považujeme ochranu Vašich osobních údajů za závažnou. V souladu s tím se při zpracování vašich osobních údajů řídíme standardními pojmy:

Vaše osobní údaje předáváme pouze pro oprávněné a spravedlivé zpracování a také zachováváme naprostou otevřenost vůči způsobu, jakým vaše osobní údaje spravujeme.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a upřesňujeme pouze pro definované, konkrétní a také skutečné účely, jak je stanoveno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, a neupravujeme je lépe žádným způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito funkcemi.
Vaše osobní údaje zpřesňujeme pouze v rozsahu, který je potřebný a vhodný pro účely, pro které jsou shromažďovány.
Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované s ohledem na cíle nakládání, přičemž podnikneme veškerá rozumná opatření k jejich okamžitému odstranění nebo opravě v případě chyby.
Vaše osobní údaje zpřesňujeme způsobem, který zajišťuje jejich bezpečnost použitím vhodných technických a organizačních postupů.

Jako celek jako správce vašich osobních údajů dodržujeme všechny vhodné právní předpisy i zákonné povinnosti.

Druhy shromažďovaných osobních údajů

Společnost shromažďuje a zpracovává následující Osobní údaje.

V místě vaší dostupnosti a také používání webu:

IP adresa;
Data gadgetu koncového uživatele;
Surfovací data;
Informace o individuálních preferencích týkajících se webových stránek.

Jakékoli další osobní údaje poskytujete přímo vy během vaší interakce s Casinogames77.
Funkce a také právní základ pro zpracování dat.

Společnost může upřesnit Vaše osobní údaje, aby splnila své povinnosti podle Podmínek za dodržování funkcí:

Správa a rozvoj Stránek a také Poskytovatelé;
Zlepšení zákaznické zkušenosti, spočívající ve stanovení přizpůsobených poskytovatelů a renovaci webových stránek a služeb;
Růst nových produktů, služeb a také nabídky;
Shromažďování, manipulace a provádění statistických a jiných výzkumů a také analýzy informací; a také.
Potvrzení souladu s Podmínkami webu.

Společnost může zpracovávat Vaše osobní údaje pouze s Vaším zákonným souhlasem pro následující účely:

Průmyslová komunikace, reklama, stejně jako marketing našich řešení nebo služeb třetích stran; také.
Provádění studií pro výzkumné účely, stejně jako cvičení pro nábor zákazníků.

Máte právo kdykoli odvolat své oprávnění. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zacházení s vašimi údaji před jeho zrušením.

Příjemci informací

Za účelem provádění funkcí uvedených v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme poskytnout získání přístupu k vašim osobním údajům nebo je převést na další příjemce:

Společnosti třetích stran pro bezproblémový provoz a také vylepšení internetových stránek; a.
Poskytovatelé služeb třetích stran pro služby ověřování věku.

Nakládání s vašimi osobními údaji našimi zpracovateli informací se provádí na základě smlouvy, která zapojuje datové procesory do stejného stupně ochrany údajů, jaký nabízí toto oznámení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje rozhodně neprozradíme žádnému typu třetích stran mimo Evropskou unii.

V případě, že nás bude vyžadovat soud nebo různé jiné správní úřady na základě prověrky spojené s nezákonnými úkoly, může Společnost přesunout Vaše Osobní údaje orgánům veřejné moci na úroveň stanovenou legislativou.

Bezpečnost informací a také diskrétnost

Aby bylo zajištěno správné použití a stabilita vašich osobních údajů a také aby se zabránilo neoprávněnému nebo náhodnému přístupu, zpracování, odstranění, pozměňování nebo různým jiným způsobům použití, uplatňuje společnost vhodné vnitřní zásady a podniká všechny řádné činnosti, technické, ale i procesní bezpečnostní kroky, jakož i technické normy vycházející z vhodných zákonů a předpisů.

Zpracování Vašich osobních údajů Společností je prováděno způsobem, který zajišťuje soukromí, bezpečnost a zabezpečení, s ohledem na nejaktuálnější nárůsty, náklady na implementaci a povahu, rozsah, kontext a také cíle. nakládání, spolu s nebezpečím pro Vaše zákonná práva a svobody, které jsou použitelné v každém scénáři.

Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně pověření pracovníci Společnosti, kteří jsou vázáni přísnou povinností mlčenlivosti.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba k plnění příslušných funkcí zpracování vysvětlených v tomto oznámení, v souladu se zásadami Minimalizace dat a také Omezení úložného prostoru. Po uplynutí doby uchovávání jsou vaše osobní údaje odstraněny z našich zdrojů dat a také ze systémů.

Pokud se domníváte, že jsou porušena vaše práva, máte právo podat stížnost na Workplace of the Information a Information Security Commissioner na následující stránce https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/ stížnosti.aspx.

Vaše povinnosti

Používáním naší webové stránky a také poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste vyzváni k poskytnutí svých skutečných, přesných a úplných údajů, jak požaduje společnost. Kromě toho byste nás měli poučit o jakýchkoli úpravách vašich údajů, aby bylo zajištěno, že budou aktualizovány a také přesné.

Soubory cookie

Naše webové stránky využívají soubory cookie. Pro více podrobností si prosím přečtěte naše Zásady používání souborů cookie.